Børn og unge har mulighed for frit at vælge mellem privat og kommunal tandpleje.

Afhængig af alder kan dette medføre egenbetaling.

Inden man vælger at benytte privat tandlæge, skal der indgås en aftale med Kerteminde Tandpleje - en sådan aftale vil som minimum gælde et år.

I stedet for at benytte den kommunale tandpleje kan man vælge at benytte en privatpraktiserende tandlæge

  • Når barnet er under 16 år, er det med en egenbetaling på 100%. Husk at udmelde barnet fra den kommunale tandpleje, inden den privatpraktiserende tandlæge kontaktes.
  • Når den unge er mellem 16 og 17 år. Dette er uden betaling Dog skal der først være indgået en aftale om dette med den kommunale tandpleje.

Vælger man en privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud. Det vil sige tandbehandling såvel som evt. tandregulering.

Den private tandlæge skal følge den kommunale tandplejes standarder for indkaldelse og behandling. Dette gælder også for evt. tandregulering, der skal være godkendt af Tandreguleringscenter Fyn, inden behandlingen påbegyndes.

Det gælder endvidere at påbegyndte behandlinger afsluttes i det regi, de er påbegyndt.