Billede

Cuba Gedskovvej er et afklaringsforløb for unge under 30 år, samt et tilbud om beskyttet beskæftigelse.

På CUBA Gedskovvej er der plads til alle og her er den enkelte borger i centrum.
Vi ønsker at skabe et solidt og trygt fundament for borgerne, hvor tillid og ærlighed er bærende i relationen.

Vi ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle har det godt sammen. Dette mener vi er en forudsætning for at kunne lære nyt samt udvikle sig.

En del af arbejdet omkring afklaringsprocessen er at afdække borgerens ressourcer samt give den unge indsigt i egne kompetencer, dette for at styrke den enkelte i at tage ansvar for eget liv og læring.

 

Et afklaringsforløb sammensættes individuelt således at hver borger modtager et kvalitativt tilbud med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, kompetencer og erfaringer.

Afklaringsforløbet kan indeholde værkstedsforløb internt på CUBA, afd. Gedskovvej. På Gedskovvej har vi 5 forskellige værksteds hold: køkken, ude, metal, træ og Cafe' CUBA (Kerteminde Hallen). 

Desuden kan afklaringsforløbet indeholde forskellige former for undervisning, herunder FVU, OBU, kompenserende specialundervisning, kurser i Job & uddannelse, Aggression Replacement Training (ART) og seksualvejledning.

Et afklaringsforløb kan også indeholde en virksomhedspraktik, hvor der vil være tæt opfølgning af Gedskovvejs praktik koordinator.

Afklaringsforløbet kan blandt andet sammensættes på baggrund af en PAS-analyse, som bruges til afdækning af ressourcer og læringsstile. Herudover vil tidligere erfaringer med skole, uddannelse og beskæftigelse også indgå i planen.

Afklaringsforløbet har til hensigt at afdække borgeren fagligt og socialt i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.Cuba Gedskovvej er også et tilbud om beskyttet beskæftigelse.
Borgeren vil kunne deltage i produktionen på værkstederne, men det er også muligt at få hjælp til at finde et job i en ordinær virksomhed.

Gedskovvejs vision er at finde arbejde til dem der kan og vil. De borgere der kommer ud i job bliver tilbudt deltagelse i jobklub.

Jobklubben mødes en gang om måneden og her er der mulighed for at diskutere oplevelser, få råd og vejledning og ikke mindst socialt samvær med ligestillede.

Handicap - ingen hindring for job!

Mandag - torsdag kl.  8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

CUBA
Gedskovvej 66
5300 Kerteminde
Tlf. 65 15 18 63

Leder af CUBA
Stine Andersen
tlf 29 36 75 05
stn@kerteminde.dk