Om politikken

Kerteminde Byråd har besluttet, at der skal udvikles en samlet politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet. En politik, som beskriver kommunens visioner og mål og som er med til at sætte rammen for fastsættelsen og fordelingen af kommunens ressourcer på de tre områder.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny politik, har byrådet udfærdiget et kommissorium, som sætter rammen for en proces, hvor inddragelse af politikere, fagfolk, foreninger og borgere vægter højt. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som repræsenterer kultur-, fritids og idrætslivet bredt og står i spidsen for at alle relevante parter får mulighed for at komme med input i udviklingsprocessen.

Med den nye politik skal der med andre ord skabes et fælles grundlag, som fortæller, hvordan kommunen kan støtte op om de forskellige indsatsområder, således at man bedst muligt kan indfri borgernes, de frivilliges og aktørernes forventningsniveau og ambitioner.

Arbejdsgruppen inviterer i den kommende tid til en række åbent hus-arrangementer, hvor alle interesserede er velkomne og hvor der vil blive rig mulighed for at komme med input og ideer.

Munkebo Forsamlingshus torsdag den 21. september
Johannes Larsen Museet onsdag d. 27. september
Langeskov Idrætshal tirsdag d. 3. oktober

Alle tre steder er dørene åbne fra kl. 17 til 20

Du kan se invitationen, som er sendt ud til alle registrerede foreninger her.

Lars Ole Valsøe, formand Kultur- og Fritidsudvalg
Erling Knudsen, formand Folkeoplysningsudvalget
Charlotte Laursen, formand Kerteminde Vandskiklub
Steen Hjorth, formand for Landsbyrådet
Anja Yoo Andersen, koordinator Anexet
Christina Melvang, KFUM Spejderne
Jens Gantriis, leder af Frivilligcentret
Mette Ladegaard Thøgersen, afd. leder Johannes Larsen Museet

Har du forslag til, hvad den nye politik bør indeholde, så kan du kontakte tovholder Trine Hald Christiansen på 6515 1546 eller tcz@kerteminde.dk

Invitation til Åbent hus-arrangementer

Proces for politikken

Kommissorium