Billede

Her er alle retningsliner der omhandler tilskud.

 

For at kunne modtage tilskud skal man være en godkendt folkeoplysende forening.

En godkendt forening skal indsende årsregnskab, indberette medlemstal og indsende en erklæring om indhentelse af børneattest senest 1. marts hvert år

Reglerne for tilskud til træner- instruktør og leder uddannelse er således:

”Der ydes tilskud til foreningens udgifter til uddannelse af frivillige instruktører, trænere og ledere.
 
Tilskud fra puljen forudsætter:
-    at kurset har et relevant og fagligt indhold
-    at træneren/instruktøren/lederen gennem sin deltagelse på kurset dygtiggør sig i forhold til at varetage sin funktion i foreningen til gavn for foreningen og dens medlemmer.


Tilskud ydes med op til 500 kr. pr. kursus eller svarende til kursusprisen (for kurser under 500 kr.).
 
Til weekendkurser, uddannelseslejre og længerevarende kursusforløb ydes støtte med max. 500 kr. i alt.
 
Der ydes ikke tilskud til:
-    foredrag
-    events
-    konferencer

Ansøgning og udbetaling:
Ansøgning sker efter først-til-mølle princippet. Ansøgning sker via ansøgningsskemaer.

1.    Der skal indsendes forhåndsansøgning – dvs. at der allerede ved tilmeldingen til kurset skal indsendes ansøgning vedlagt kursusbeskrivelse og navn på den tilmeldte deltager.

2.    Når kurset er afviklet og betalt, indsendes anmodning om at få udbetalt det bevilgede tilskud vedlagt kvittering for betalt kursusafgift.

Forhåndsansøgning og anmodning om udbetaling af tilskud indsendes på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk
 
Såfremt foreningen ikke har indsendt en forhåndsansøgning, kan der ikke forventes udbetalt tilskud til kurset.

Ansøgning kan kun imødekommes, såfremt der er midler tilbage i puljen på ansøgningstidspunktet. Det kan derfor anbefales, at indsende forhåndsansøgningen så tidligt på året som muligt.”

Ansøgningsskema findes i de "blå knapper". 

Puljen kan søges af:
- foreninger
- aftenskoler
- institutioner
 

Der ydes tilskud til:
- nye initiativer
- udviklingsarbejder
- tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper
- tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet
- tværgående tilbud
- etablering af nye foreninger
 

Der ydes ikke tilskud til:
- tilbud, der har et kommercielt sigte
- tilbud, der hører under en anden lovgivning
- enkeltpersoner
- bespisning/forplejning
- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser
 

Tilskud kan ydes med følgende max. beløb:
- etablering af nye foreninger op til 3.000 kr.
- arrangementer op til 3.000 kr.
- øvrige initiativer, tiltag og tværgående samarbejder mm. efter behov.
 

Ansøgningsfrister:
Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.
Ansøgning indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk senest 14 dage før udvalgsmøderne.
 

Regnskab:
Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales.
Regnskab indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus.
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2017

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus. 
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus. Folkeoplysningsudvalget har den 24. juni 2015 godkendt tilskudsberegningen.
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Faktor 1, 2015

Faktor 2, 2015

Faktor 3, 2015

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Ansøg om tilskud til træner-instruktør og leder uddannelse

Ansøg om lokaletilskud til foreninger

Skema til forhåndsansøgning lokaletilskud vedligeholdelseudgifter

Kunststøtte fra staten

Vedtægter for folkeoplysning

Folkeoplysnings politik