Hvad er en "skolefe" i Kerteminde ?

En skolefe er en, der har øje for de børn, som ser ud til ikke at trives, og som har behov for særlig opmærksomhed og omsorg.

Skolefeen skaber gennem en anerkendende og støttende kontakt en fortrolig relation til det enkelte barn.

Skolefeen kommer altid med en positiv indfaldsvinkel og et tilbud til barnet. Skolefeen har først og fremmest fokus på barnet, men samarbejder naturligvis med familien.

I praksis betyder det, at skolefeen bl.a. støtter børnene i deres daglige gøremål på skolen og gør deres skoledag lettere. Det kan f.eks. være i form af at sørge for skolemad, håndklæde, indbinding af skolebøger, indkøb af fødselsdagsgaver, aflusning mv.
Det kan også være at tage initiativ til at hjælpe børnene/forældrene med lektiehjælp f.eks. via lektiecaféordninger eller at tage initiativer til at få børnenes fritid udfyldt meningsfyldt.

Det giver også mening at give børnene kulturelle oplevelser og ”forkælelsesdage”. Det er også muligt at tage initiativ til at samle børnegrupper, som kan have glæde af at mødes, - for børn er gode til at vise omsorg for hinanden og børns venskab med hinanden er betydningsfulde.
Meget andet kan sættes i værk, kun ens egen fantasi sætter grænser; men skolefeen kigger altid efter, hvad børnene udtrykker at have behov for.