Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på Møllegyden 82, 5380 Dalby.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 7. februar 2018.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Møllegyden 82, 5380 Dalby (7. feb. 2018)

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet