Kerteminde - Havneplan 2017 blev vedtaget på byrådsmøde d. 23. februar 2017. 

Nedenfor findes vedtaget Havneplan, faktaark samt politisk aftale indgået d. 10. februar 2017 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Kertemindelisten.

Beslutning/referat fra byrådsmøde d. 23. februar 2017 er offentligt tilgængeligt på www.kerteminde.dk under Politik - Dagsordner

Kerteminde - Havneplan 2017

Faktaark om Kerteminde - Havneplan 2017

Politisk aftale om Havneplan

Nedenfor findes høringsudkastet til Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016, der har været i offentlig høring i perioden fra den 12. september 2016 til den 7. november 2016.

Der er modtaget 43 høringssvar. Høringsmaterialet samt indkomne høringssvar (inkl. sammendrag) findes nedenfor.

Orienteringsmøde om udvikling af Kerteminde Marina 

Der har d. 29. november 2016 været afholdt orienteringsmøde for aktørerne på Kerteminde Marina om udvikling af denne. På orienteringsmødet blev præsenteret oplæg og kortmateriale oplistet nedenfor.