Ældrerådet i Kerteminde

Ældrerådet taler de ældres sag og rådgiver Byrådet.

Gennem dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og Byrådet, arbejder Ældrerådet for alle ældre. Ældrerådet medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik og rådet skal høres før beslutninger, der har speciel betydning for de ældre, træffes af Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Ældrerådets bord, kan rådet tage alle sager op, de har lyst til, og udtale sig om alt, der har special betydning for de ældre.

Der vælges et nyt Ældreråd hvert 4. år.

I december 2013 var der valg til Ældrerådet i Kerteminde Kommune.

 

Ældrerådet for 2018-2018 er afgjort ved fredsvalg, se medlemmer af det nye Ældreråd ved at klikke længere nede.

 

Formand:
Ane Sofie Andersen Hjorth, Midskovvej 260, 5370 Mesinge,
tlf. 61 60 53 52.
e-mail: hjorth.midskov@gmail.com

Næstformand:
Karen-Marie Lorentzen, Signebjerg 12, 5330 Munkebo,
tlf. 29 60 33 85.
e-mail: kmlorentzen@hotmail.dk

Jane Margrethe Yde Fonvig, Møllevej 69, 5300 Kerteminde,
tlf. 22 40 55 37.
e-mail: jane.margrethe@hotmail.com

Erik Duerlund, Mølleløkken 77, 5300 Kerteminde,
tlf. 22 46 37 37.
e-mail: erik_duerlund@stofanet.dk

Allis Kristiansen, Heibergsvej 14, 5300 Kerteminde,
tlf. 27 34 96 78. 
e-mail: allisthor@vip.cybercity.dk

Kurt Mejlbye Poulsen, Hovbanken 20, 5550 Langeskov,
tlf. 29 11 46 81.
e-mail: kuripoulsen@gmail.com

Leif Madsen, Lindeparken 26, 5550 Langeskov,
tlf. 23 61 35 34.
e-mail: lmengvej@privat.dk

Leo Mortensen, Glentevænget 15, 5550 Langeskov,
tlf. 65381473/26649643
e-mail: leo-jytte@mortensen.mail.dk

Birte Michelsen, Risingevej 22, 5330 Munkebo,
tlf. 24 23 75 20 
e-mail: bmi@munkebo-borger.dk

 

Ældrerådet har fået udarbejdet en pjece, som kan hentes her samt følgende steder:

Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade 29, 5550 Langeskov  .
Bibliotek og Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo 
Aktivhuset, Vestergade 98, 5300 Kerteminde 
Borgerservice på Kerteminde Rådhus,
eller ved at kontakte Jane  Blæsbjerg, jrb@kerteminde.dk eller  tlf. 6515 1506.
Desuden findes pjecen elektronisk på www.ældrenyt.dk
 

Pjece om Ældrerådet

Ældrerådets vedtægter

Ældrepolitiske områder 2016

Ældrerådets medlemmer 2018-2021