Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid og andre spørgsmål relateret til en alkoholbevilling.

 

Der afholdes møde, såfremt der er sager til behandling.

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid og andre spørgsmål relateret til en alkoholbevilling.

Borgmester Hans Luunbjerg
Politidirektøren Fyns Politi
Jutta Lundqvist Nielsen
Sanne Stemann Knudsen
Sonja Rasmussen

Restauratør Morten Birkerod

Ansøgningsskema ligger på Fyns Politi 

Ansøgning om alkoholbevilling skal indsendes til Fyns Politi . 

Efter afsluttet sagsbehandling hos Fyns Politi fremsendes ansøgningen til Kerteminde Kommune til behandling i Bevillingsnævnet.